miljöpolicy

 

Alla våra samarbetspartners och producenter jobbar medvetet och långsiktigt med miljöaspekterna i fokus. Det är sedan länge det som avgör vilka vi slutligen väljer att samarbeta med. Det måste finnas en aktiv vilja och tanke att jobba hållbart och ständigt utvecklas.

Miljöaspekten kring produktion består också av många olika delar, allt från själva valet och användning av råvaran, hur den utvinns och sedan själva tillverknings-processen till slutlig produkt samt den sociala miljön. Ytterligare gäller det också kring logistiken, allt från små delar som används hos underleverantörer till slutlig produkt och hur det hanteras mellan olika delar i produktion. Och sist men inte minst valet av material utifrån hur det kan återvinnas eller att det har en otroligt lång livslängd.

I allt detta kan vi alla också deltaga aktivt genom att leva "hållbart" och tänka på det lilla vi kan göra i vår vardag - allt från att använda låg-energilampor, försöka sortera sopor så mycket det går, återvinna flaskor och burkar i affären - helt enkelt hålla en klar och öppen inställning till allt som kan hjälpa till att förbättra vår fina jord.

Detta innefattar också att vi bidrar så mycket vi kan till att rädda jordens resurser - oavsett hur litet bidrag - så är vi med och gör skillnad. Ett litet bidrag från den enskilda individen - gör ett stort bidrag tillsammans. Vi hjälps åt att minska avtrycken på vår jord!